Биологично лечение на зъби

Какво е биологично лечение?

Едно от най-широко разпространените дентални заболявания е кариесът. Развитието му е бавно и експанзивно със слаба симптоматика. Поради тези причини често се открива в късен стадий. Когато дълбокият кариес достигне зъбната пулпа и има наличие на болка, а дебелината на слоя дентин, който я изолира, е по-малко от 0,5 мм или дори има комуникация с нея, има показания за провеждане на биологично лечение.

Обикновенно през този тънък слой могат да преминат токсични вещества и микроорганизми, които да повлияят подлежащата пулпа. Днес има редица медикаменти, които позволяват провеждането на биологично лечение, целящо да запази живота на зъба. Този вид лечение е алтернатива пред умъртвяването на зъби с дълбоки кариозни процеси.

anatomy-of-human-teeth-normal-tooth-anatomy-awesome

Кога биологичното лечение може да бъде приложено?

Биологичното лечение може да се приложи в следните случаи:
– Когато дебелината на дентина, който покрива зъбната пулпа, е около 0,5 мм;
– Когато е открита пулпната камера, но кървенето от нея липсва или се самоограничава до 1мин;
– Възпалението на пулпните тъкани е обратимо.

Успехът на този вид лечение зависи от стадия на пулпното възпаление, възстановителните възможности на пулпната камера, възрастта на пациента, придружаващи заболявания и състоянието на имунната система. Биологичното лечение има по-добри разултати при млади хора – под 35 годишна възрат, тъй като при тях регенеративните способности на клетките на пулпата са по-големи. Тези пациенти трябва да отговарят на някои показатели като подържането на добра орална хигиена и кариес резистентно съзъбие.

Как се осъществява биологичното лечение? 

Биологично лечение се прави при млади и здрави пациенти. То се извършва от лекаря по дентална медицина след като са направени съответните клинични и параклинични изследвания и пациентът отговаря на всички критерии за провеждане му. След премахването на засегнатите твърди зъбни тъкани може да остане тънка дентинова стена или да настъпи перфорация (отваряне) на пулпната камера. Когато перфорацията е не повече от 0,5 мм в диаметър, може да се пристъпи към биологично лечение с директно покритие. В случаите когато няма перфорация, пулпната камера може да се покрие индиректно. При биологичните лечения се прилагат препарати на базата на калциев хидроксид (Ca(OH)2). Тези препарати стимулират зъбната пулпа да удебели  изтънялата стена  или да затвори перфорацията. След апликацията на препарата е необходимо зъбът да се проследи за период от няколко месеца преди окончателното му обтуриране (пломбиране). Ако някое от условията за успех на лечението не е налице (лоша орална хигиена, състояние на имунната система, необратимост на възпалителния процес) се появява спонтанна, нощна и/или пулсираща болка. В тези случаи се пристъпва към консервативно ендодонтско лечение.

Статията изготви Д-р Иванов