Избелване на ендодонтски лекувани зъби (умъртвени зъби)

Оцветяванията на зъбите могат да се дължат на ендогенни (вътрешни) и екзогенни (външни) причини. Преди да се вземе решение относно третирането на това оцветяване, се налага точно да бъде установена причината за неговото появяване.

Лечебни методи за избелване на оцветени невитални зъби

Един конвенционален, но много инвазивен метод за естетично възстановяване на ендодонтски лекувани оцветени зъби представлява протетичното им покриване с корони.

Друг съхраняващ зъбните структури метод е химичното избелване с редуциращи или окисляващи агенти.  Днес най-разпространени са четири метода за избелване на невитални (умъртвени) зъби.

  1. термокаталитично избелване – поставя се избелващ агент в зъба, след което се загрява. Загряването на зъба служи за активиране на избелващия агент.
  2. амбулаторно избелване – в зъба се поставя специална паста, която престоява там известно време.
  3. комбинация между първите два метода
  4. домашно избелване – с помощта на избелваща шина, в която се поставя избелващ гел. Пациентът трябва да поставя шината през нощта

Общото между всички тези методи е, че избелващият ефект се базира на една окислително-редукционна реакция. Вашият лекуващ лекар по дентална медицина може да прецени най-добре кой метод е най-подходящ във Вашия клиничен случай.

Преди евентуално избелващо лечение оцветеният зъб много основно трябва да бъде изследван. Направата на рентгенография (снимка) е задължително. По принцип два фактора играят решаваща роля при пристъпването към вътрешно избелване на ендодонтски лекувани зъби: състоянието на твърдите зъбни тъкани и ендодонтската находка (състоянието на кореновите канали).

Предимства

Лечението е свързано с малка загуба на време и е абсолютно безболезнено. В повечето случай вътрешното избелване води до много добри естетични резултати.

Недостатъци

Основните недостатъци на методите за вътрешно избелване на лекувани ендодонтски зъби са външна резорбция на корена, фрактура на коронката, рецидив, реинфекция на кореновия канал, прекомерно избелване – свръхизбелване.

Тъй като при вътрешното избелване не е възможно да се предскаже дали и в каква степен ще настъпи терапевтичния резултат, в някои случаи може да се получи свръхизбелване. При това първоначално преоцветеният зъб за съвсем кратко време избелява до такава степен, че започва да изпъква на фона на съседните зъби като по-светъл.