Зъбни налепи – какво представляват и патогенни ли са?

Зъбните налепи са наслойки от хранителни остатъци и микроби по повърхността на зъбите. Те биват няколко вида:

  1. Бяла материя (materia alba) – мека безструктурна маса по шийките на зъбите. Отначало е бяла, но престояла по зъбите може може да се оцвети от храна и микроби в жълт, оранжев или кафяв цвят.
  2. Зъбна плака – здраво адхерирана маса от микроорганизми. Освен тях, в състава на плаката влизат: олющени епителни клетки от устната лигавица, слюнка, сиалозахариди и др. В началото микроорганизмите в плаката са предимно нормални аеробни обитатели на устата, но в последствие, когато кислородът започне да се изчерпва и киселиността да се увеличава, се развъждат патогенни анаеробни микроорганизми. Заедно с това се увеличава и дебелината на плаката.

Патогенни ли са налепите?

Всички налепи са патогенни. Това се дължи главно на намиращите се в тях микроорганизми и разграждането на въглеродните остатъци до киселини, които нарушават резистентността на зъба и стават причина за развитието на кариес.

Ако зъбната плака не бъде периодично отстранявана, тя минерализира под действието на минералите в слюнката и се превръща в зъбен камък, който допълнително развъжда токсичните бактериални продукти, увреждащи венците.