ЗАЩО ЗЪБОЛЕКАРЯТ МИ НАЗНАЧАВА РЕНТГЕНОГРАФИЯ ?

Ето няколко причини, поради които Вашия дентален лекар Ви назначава рентгенография:

  • Следи за наличието на кариес в контакта между зъбите: понякога кариесът не е видим при клиничния преглед, т.к. е локализиран в междузъбното пространство, което не се вижда с просто око.
  • Следи за развитието на кариес под пломбите: понякога кариозен процес може да се развие под налични пломби, а това е видимо само на рентгенография.
  • Следи за костна загуба свързана с пародонтално заболяване: пародонталните заболявания водят до костна загуба, а рентгенографиите помагат да се определи локализацията й и степента и на напредналост, спрямо които да се избере и нужното лечебно поведение.
  • Следи за възпаления, локализирани около върха на корените на зъба: Възпаления могат да се развият около корените на зъбите, в костта, а това е видимо само на рентгенография.
  • Следи зоната на дентална интервенция преди денталната манипулация: денталният лекар има нужда да направи пълен преглед на зъба и/или зоната около него преди извършването на дентална манипулация (поставяне на дентален имплант, вадене на зъб и т.н.)

 

Статията изготви Д-р Катя Славова