Протетична дентална медицина

Протетичната дентална медицина се занимава с възстановяването на зъбите или липсващите такива чрез конструкции – корони, мостове, протези и др.

Коронките се поставят върху зъба, за да възстановят формата му, големината, вида му или да поддържат мост или да покриват зъбен имплант.

                               

 

Мостовете са създадени с цел възстановяване на липсващи зъби. Короните и мостовесте са неподвижни конструкции, т.е. те се фиксират трайно в устната кухина, докато протезите представляват подвижно протезиране и пациентът може да ги сваля и поставя отново.