Подход

В Дентален център Биодент смятаме, че първото посещение, първият профилактичен преглед е първата стъпка да имате здрава усмивка.

Първичен преглед

По време на първото Ви посещение, ще Ви направим пълен клиничен преглед и допълнителни клинични изследвания – секторни снимки и пр.

План на лечение

Въз основа на клиничния преглед ще Ви изготвим план на лечение и финансово предложение. Ние вярваме, че информираността на пациентите ни и тяхното обучение са от изключителна важност за здравата усмивка и затова ще получите и пакет с информационни брошури.

Дентално лечение

По време на денталното лечение ние ще се погрижим за здравето на Вашите зъби.

Контролни прегледи

Ще контролираме стриктно Вашето дентално здраве. Редовните контролни прегледи и добрата лична орална хигиена са ключът към красивата и здрава усмивка.