Орална хигиена

Личната орална хигиена е съществена част от превенцията на оралните заболявания. Нейната изключителна важност се определя от редовността на прилагането и възможността за обхващане на всички индивиди и възрасти.

Зъбната плака се формира за часове и това налага редовно провеждане на орална хигиена. Важен момент в личната орална хигиена е определянето на броя и продължителността на процедурите.

Механично отстраняване на зъбната плака

Механичните методи за плаков контрол са най-широко прилаганите техники, за отстраняване на зъбна плака. За тази цел се използват четки, пасти и конци. Ефективното въздействие на четките е само по достъпните зъбни повърхности, а страничните повърхности могат да се почистят само с конци за зъби или специални четчици.

Метод на четкане на зъбите

Метод на използване на конец за зъби

Вода за уста