Лечение на кариес

Зъбният кариес е най-широко разпространеното хронично заболяване. Той засяга почти цялата популация, всички възрасти.

Зъбният кариес е многофакторно заболяване, което се развива в резултат от едновременното и взаимозависимо действие на група фактори. В етиологията на зъбния кариес участват три главни групи фактори – качествата на емайла като домакин на процеса, микроорганизмите като болестен агент и ферментабилните въглехидрати като материал за продукция на киселини. Към тези три фактора трябва да се прибави факторт време, необходим за изява на взаимообвързаното действие на основните фактори. Тъй като действието на тези фактори се реализира сред течната физиологична среда – слюнката, макар да е компонент на домакина, може да се разглежда като пети фактор, намесен в процеса.

Лечението на кариеса включва неговото премахване и възстановяване на дефекта в твърдите зъбни тъкани с обтуровъчен материал.