Керамични фасети

Фасетата е тънка мидичка от керамика, направена за да покрива предната повърхност на зъба, както нокътя покрива пръста. Фасетите могат да подобрят цвета, формата и позицията на зъбите. Прецизните качества на порцелана могат да се използват за подобряване цвета само на един потъмнял зъб или няколко такива.