Имплантология

Новите технологии се развиват бързо в последно време и в областта на протезирането. Такова високотехнологично направление се явява зъбната имплантация, която позволява да се осъществи рационално протезиране без умъртвяване на зъби и избягване на протезите, дори при пълна липса на зъби в устната кухина. 

Имплантология – това е метод на поставяна в коста на изкуствен корен / имплант / в горната или долната челюст.

Имплантите се използват като опора, на която се фиксира коронка, която изцяло заменя изгубения зъб или зъбните протези. Конструкцията на импланта се състои от две основни части – самият имплант, който представлява титанов винт, поставен в костта по хирургичен път и надстройка, която се присъединява към импланта и представлява външната, видимата част на новия зъб.

Преимуществата на имплантите са:

  • Имплантите позволяват да се закрият дефекти на зъбната редица без да се увреждат съседните зъби
  • Чрез поставянето на импланти може да се възстанови, както дъвкателната, така и говорната функция и естетичния вид на болния
  • Имплантите възстановяват дефекти в зъбната редица при липса на единичен зъб, беззъби участъци повече от един зъб, възстановяване на беззъбна горна и долна челюст

След поставянето на импланта ще Ви предоставим и специално от нас изготвена готварска книга, в която подробно ще Ви обясним какво можете да ядете и какво не, както и примерни рецепти.