Д-р Катя Славова специалист – стоматолог, управител

drKatqSlavova

• Завършила стоматологичен факултет град София през 1979 година
• Специалности:
– Обща стоматология – 1983 година
– Здравен мениджмънт – 2004 година
– Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения
• Завършени курсове:
– за работа с източници на йонизирани лъчения
– фокална диагностика и лечения
– алергологични проблеми в стоматологичната практика
– приложение на физиотерапевтичните методи за лечение на стоматологичните заболявания
– лазерите в стоматологията
– курсове по имплантология в Германия по системите:
– Ankylos®System
– Imtec
– BOI- Dr. Ihde
– Естетична пародонтална хирургия
– Съвременна възстановителна стоматология
– Методи на избелване на зъбите