Д-р Милена Петкова орален хирург

drMilenaPetkova

• Завършила факултета по дентална медицина град София през 2012 год.
• Владее английски и френски език
• Придобита специалност по орална хирургия през 2016 год.