Дентално лечение

Показанията за прилагането на обща анестезия при дентално лечение са следните:

• Голям обем на дентална помощ, когато е необходимо да се излекуват повече от 6 зъба при едно посещение, т.к. по различни причини – психоемоционални, необходимост от неотложна помощ, липса на време и т.н., е невъзможно да се води детето няколко пъти на зъболекар.
• Някои психични и неврологични заболявания, като синдром на Даун, епилепсия и пр., при които изключването на съзнанието е необходимо при провеждането на дентални манипулации.
• При несъдействие от страна на пациента за провеждане на дентално лечение. В някои случаи нито убеждаванията, уговорките, обещания склоняват малките пациенти да съдействат.

По време на лечението на зъбите под обща анестезия в кабинета присъстват 5 специалиста: лекар – анестезиолог, анестезиологична медицинска сестра, лекар по дентална медицина (зъболекар) и двама асистента на зъболекаря.

Нашата работа с тези деца е свързана с прилагането на пакет дейности по НЗОК – Национална здравноосигурителна каса, за дентално лечение на деца със специални нужди до 18 год. под пълна анестезия.

Пакетът към НЗОК включва:

• Екстракция (вадене) на зъби
• Лечение на кариеси – обтурации (пломби)
• Кореново лечение на временни и постоянни зъби

За повече информация
Ако искате да получите нашия информационен пакет свързан с лечението на деца със специални нужди под обща анестезия или имате въпрос, можете да се свържете с Пламен Петков – административен управител, моб. 0888 379402.