Дентално лечение под обща анестезия

По време на интервенозната седация на пациента ще му бъдат инжектирани директно в кръвния поток медикаменти. Седацията започва почти веднага.

Специалист-анестезиолог наблюдава всеки пациент по време на всяка лечебна сесия, за да се увери, че той/тя се чувства удобно и получава необходимото количество седация. По време на тази седация е възможно и използването на локална анестезия.

Предимства на денталното лечение под обща анестезия

Ние помагаме на пациентите си да прeодолеят тяхната тревожност, безпокоиство, страх, свързани с посещението в денталния кабинет. Това също е прекасна възможност за пациенти, които:

  • Трудно се повлияват от конвенциална дентална анестезия
  • Имат чувствителни зъби
  • Се нуждаят от множество дентални процедури /пълна промяна на усмивката/ и/или разполагат с ограничено време
  • Са имали травматични преживявания в дентален кабинет
  • Имат страх от игли
  • Не понасят миризмата, вкусовете и шумовете, свързани с денталната помощ
  • Имат физическо, ментално или медицинско състояние, което прави трудно да се предприеме дентално лечение.